פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 30/3/2011
נוכחים:     דובי סבידור, אודי פרץ, גילת לוין, שלומי אנג'ל, מעין כפיר, יוסף מורבר, רן להב, ליאת מזרחי.
 
על סדר היום:
1.       אישור פרוטוקול מתאריך 2.2.11.
2.       אישור פרוטוקול מתאריך 8.3.11.
3.       דיווח מאירועי פורים.
4.       הוצאת רישיון עסק לאירועי יום הזיכרון ויום העצמאות.
5.       מועדון לנוער.
6.       פרויקט בית העם.
7.       תשלום אגרת שמירה – פניות איריס ליפשיץ, מירב אוליניק, משפ' צרפתי ואחרים.
8.       השכרת מועדון הנוער – פניית איריס ליפשיץ.
9.       הושמט.
10.   הושמט.
11.   אתר אינטרנט עין ורד.
12.   תחבורה – כיכר הראשונים – מכתב איציק רייכר.
13.   מגרש הכדורגל/סל – מכתב אלון קדוש.
14.   עדכונים: בטחון ואבטחה.
15.   שונות.
 
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מתאריך 2.2.11:
מאשרים פרוטוקול הישיבה מיום 2.2.11.
עדכונים והערות לפרוטוקול זה:
א.      יש להמשיך בטיפול למציאת אתר חליפי לפסולת מוצקה. יש למצות בחינת המיקום בסמיכות לסילו. לטיפול ליאת ויוסף.
ב.      לעדכן הוועד בעניין הצעות היועץ לשינוי הסדר התנועה במרכז המושב – צרכנייה.
 
2. לסעיף 2 – פרוטוקול מתאריך 8.3.11:  
מאשרים פרוטוקול הישיבה מיום 8.3.11.
 
עדכונים והערות לפרוטוקול זה:
הושמט.
 
3.      לסעיף 3 –  דיווח מאירועי פורים:
שביעות רצון גדולה ממכלול האירועים. מסיבת מבוגרים רבת משתתפים ומוצלחת. ההכנסות כיסו את סך ההוצאות שהיו באירוע.
אירוע הנוער היה מוצלח ביותר. שבחים רבים לנוער על היוזמה וההפקה.
הוועד אינו פוסל פרסום האירוע מחוץ לגבולות המושב. לא היו כל השלכות שליליות, שיפר את שורת ההכנסות.
 
4. לסעיף 4 – הוצאת רישיון עסק לאירועי יום הזיכרון ויום העצמאות:
בדומה לשנה שעברה, גם השנה הוצגו בפנינו דרישות רבות כתנאי לקיום האירועים. פנייה של דובי הועברה לראש המועצה. דורשים מהמועצה לנהל את המאבק מול הגורמים השונים – בעיקר משטרת ישראל ובמקביל להעמיד לרשות המושבים אמצעים – בדיקות הנדסיות, כיבוי אש, אמבולנס ועוד. ליאת מקדמת במקביל. בהתאם לדרישות חתמו דובי, שלומי, יוסף ומעין על הבקשה לרישיון לאירועים.
צוין כי בכוונת קלאודיה לקיים מסיבה בבריכה. סבורים שיש בכך בעיה ועלול להיווצר קונפליקט עם האירוע המרכזי. תגובתנו תועבר לקלאודיה ולמזכירות. ליאת.
   
5.      לסעיף 5 – מועדון לנוער:
דובי שיגר מכתב לראש המועצה בו תאור כללי של תכנית הוועד ודרישת להשתתפות במימון המועדון בדומה לחלוקה במשמרת. במקביל יוסף מקדם תכנית ראשונית בסיוע האדריכליות דליה וגלית.
 
6.      לסעיף 6 – פרויקט בית העם:
התקיימה פגישת צוות בית העם. על פי התכנית שאושרה בוועד מקדמים שיפוץ מועדון לחבר. סוכם על הורדת שני עמודים בתוך המועדון. כמו כן נוכח הדילמה האם להרחיב על חשבון הספרייה הישנה סוכם שגלית ודליה ואיקי יבחנו הנושא ויציגו המשמעויות הכספיות לוועד. בהתאם לכך יוחלט באיזה מתווה מתקדמים.
 
7.      לסעיף 7 - תשלום אגרת שמירה – פניות איריס ליפשיץ, מירב אוליניק, משפ' צרפתי ואחרים:
הנושא עלה בעבר מספר פעמים והוועד קיבל החלטה. יחד עם זאת ונוכח הבעייתיות שהוצגה מחליטים להפנות השאלה לעמיר ריטוב על מנת שיעבירה ליעוץ המשפטי של המועצה. לטיפול ליאת.
עוד צויין כי מספר עסקים במתחם קשת הודיעו שלא ישלמו. יש לוודא הוצאת דרישות וביצוע אכיפה. במקביל יש לוודא ביצוע סיורים של אלדד במקום.
 
8. לסעיף 8 – השכרת מועדון הנוער – פניית איריס ליפשיץ:
 איריס שכרה את מועדון הנוער לאירוע פרטי תמורת 350 ₪. לטענתה קיבלה את המקום מלוכלך ונאלצה להשקיע זמן וכסף בניקיונו. מבקשת התחשבות נוכח המצב. לאחר דיון מחליטים שלא להפחית בתשלום. תובע התנצלות. בעתיד יובהר לשוכרים שהוועד אינו מתחייב למסור את המקום נקי. במקביל יועבר מסר למשתמשים השונים בדגש על הנוער – להקפיד על ניקיון המקום.
 
9 .לסעיף 9- הושמט
 
10. לסעיף 10 - הושמט
 
11. לסעיף 11 -  אתר אינטרנט עין ורד
א. מאשרים פרסום פרוטוקולים מתוקנים באתר. בעניין זה מודים לדדה על עבודתו.
ב. יעודכן ספר הטלפונים.
ג. תבחן אפשרות מול גורמים שונים לנהל ולעדכן את האתר באופן שוטף. ליאת תבחן מול איקה ויפעת גינת. הצעות נוספות יתקבלו בברכה.
 
12. תחבורה – כיכר הראשונים – מכתב איציק רייכר:
לטענת איציק רייכר, רצועת המדרכה בכניסה למעגל התנועה ובסמיכות ללנדאו צרה מדי ויש בה משום סכנה למשתמשים. מבקש בחינת הנושא. סוכם שהפנייה תועבר לאילן ירון, למזכיר האגודה ולוועדה לתכנון ובנייה לצורך בחינת הנושא.
 
13. מגרש הכדורגל/סל – מכתב אלון קדוש:
אלון קדוש העביר פנייה לוועד, מגובה בחתימות של כ 150 תושבים, שלא לשנות את מגרש הספורט. הוועד רשם לפניו את בקשת התושבים.
 
14. עדכונים – בטחון ואבטחה:
יוסף מעדכן על פגישות שקיים עם חברות שמירה נוספות. בוחן שימוש מיטבי בתקציב הנוסף שקיבל. מציין שבליל הסדר יוצבו במושב 4 שומרים ובמועד קרוב תחל שמירה גם בימי שישי.
 
15.שונות:
מאשרים באופן עקרוני הקמת צריף על העץ בגן הפיקוס ממערב לבמה הגדולה. תקציב משוער עד 20 אש"ח.
 
 
 
 
רשם: דובי סבידור