חינוך

 
החזון החינוכי של לב השרון
 
הקדמה
בשני העשורים האחרונים עובר המרחב הכפרי במדינת ישראל בכלל, ובמועצה האזורית לב השרון בפרט שינוי דמוגרפי משמעותי, המתבטא בקצב גידול גבוה ובשינויים בהרכב עיסוקיהם של תושבי המקום. למעלה מ- 60% מהמצטרפים לאזור הם משפחות לילדים בגילאי גן ובי"ס. הגידול באוכלוסייה הביא לשינויים נוספים רבים  ביניהם, שינוי באופיו החקלאי הדומיננטי של האזור, אשר התגבש במהלך 80 שנה.
השינויים הדמוגרפיים, החברתיים והכלכליים, הניעו את מחלקת החינוך במועצה אזורית לב השרון להוביל תהליך של פיתוח חזון חינוכי אשר מושתת על זהות אזורית מתגבשת, ואשר יוביל לבניית תכנית חינוכית אזורית יישומית, שתיתן מענה לצרכים חינוכיים עכשוויים ועתידיים של כל ילד/ה ונער/ה החיים בתחום המועצה.
בהמשך לפנייתה של מנהלת מחלקת החינוך במועצה, גב' רונית רופא-הדרי, החליטה הנהלת המועצה על הקמת פורום היגוי רחב ובחרה את ד"ר מורבר מרים, תושבת עין ורד, לעמוד בראשו. בפורום השתתפו 40 חברים, המייצגים קשת רחבה של הציבור החי בתחומי המועצה; חברי ועדות חינוך, מנהלי בתי ספר, נציגי מחלקת החינוך, גורמים אחרים בעלי עניין במועצה (רווחה, נוער) ותושבים: חילוניים ודתיים, ותיקים וחדשים, כמו גם הורים לילדים בכל מסגרות החינוך.
הועדה החלה בעבודתה בתאריך 27.2.07. היא קיימה שישה מפגשים בפורום הועדה ושבעה מפגשי מעגלי שיח בהשתתפות הורים ומורים מבתי הספר השונים. בסה"כ השתתפו בתהליך 140 אנשים: 40 חברי פורום ההיגוי ו- 100 משתתפים נוספים.
מבנה הועדה ותהליך עבודתה מושתתים על אני המאמין, שחזון חינוכי נבנה על ידי הציבור ומשקף את הצרכים האותנטיים של תושבי האזור. חשיבותו של חזון חינוכי אזורי הוא ביצירת שפה אזורית/חינוכית משותפת חדשה במציאות משתנה, על בסיס ערכי משותף לכל.
החזון משרטט את "מפת הדרכים" ואת הדגשים שיתוו את פעילותה של מערכת החינוך של המועצה. מחזון זה תיגזרנה תכניות חינוכיות, רב שנתיות, המיועדות לקהל רחב ומגוון ככל שניתן. תכניות אלו תיבנינה על רצף התפתחותי, פורמאלי ובלתי פורמאלי, ועל רצף המשכי, ותגובינה באופן מלא, באמצעות תקציב רב שנתי הולם.
 
החזון החינוכי
 
קהילת לב השרון דוגלת בסולידריות כמרכיב חיוני בהווייתה של חברה, הבנויה ממארג של חברים בעלי צרכים שונים אשר מתאגדת על בסיס מטרות או העדפות משותפות. קהילת לב השרון שואפת לחברה המושתתת על נתינה ותרומה, בה נשמר הכבוד ההדדי, ובה קיימת הכרה בזכותו של האדם להיות שונה באמונותיו, ביכולותיו, בהעדפותיו או ברצונותיו, כמו גם הכרה באחריות ובמחויבות האישית וההדדית בקרב החברים בקהילה. מערכת החינוך האזורית תפעל לקידום המעורבות החברתית, על ידי חינוך להתנדבות וחינוך למנהיגות. היא תספק תנאים לשילוב השונה בחברה תוך רגישות לצרכי הזולת, גמישות, סובלנות וכבוד. המועצה תפעל לקרב בין הזרמים השונים ולהכנת התלמיד לתפקד בחברה הטרוגנית על ידי טיפוח פתיחות לקבלה ולשיתוף האחר.
 
קהילת לב השרון מכירה בחשיבות אהבת הארץ והקשר לאזור בו אנו חיים. טיפוחם יעמיק את הרגשת השייכות לשורשים, למורשת ולהיסטוריה היהודית והמחויבות לעתיד המדינה. מערכת החינוך האזורית תקדם את החינוך לאהבת הארץ, עם שימת דגש על פיתוח זהות אזורית בעלת צביון כפרי ועל פעולה למען הסביבה. זהות זאת תתבסס על היכרות עם עברו שלהאזור ותוביל למחויבותלרווחת האזור ושגשוגו.
 
קהילת לב השרון מאמינה בחברה בה הלמידה מהווה ערך העומד בפני עצמו; חברה המקדמת למידה משמעותית, בה לכל לומד תינתן הזדמנות להכיר היטב את נכסי התרבות האנושית, לצד פיתוחן של יכולות בתחומים הקרובים לליבו והקניית מיומנויות הנחוצות בעולם המשתנה תדיר. מערכת החינוך האזורית תפעל לקידום הלמידה, למתן אפשרות למימוש עצמי ולמיצוי הפוטנציאל, תוך מתן אפשרות בחירה נרחבת בסביבת לימודים מאתגרת,פיתוח יכולות וחוזקות של הלומד, ובניית מערכת למידה גמישה ומגוונת שנותנת מענה גם לשונות שבין התלמידים.
 
מערכת החינוך האזורית מאמצת את החזון, ותפעל לפיתוחן של תכניות המתרגמות את החזון הלכה למעשה ולמימושן, תוך שיתוף פעולה עם המחלקות השונות של המועצה וכלל החברים בקהילה. התוכניות ייושמו במסגרות החינוך השונות, הפורמאליות והבלתי פורמאליות, החל בחינוך לגיל הרך, דרך תמיכה במסגרות החינוך הפורמאליות ותנועות הנוער וכלה בתמיכה בתוכניות א-פורמאליות.
 
 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים